Vés al contingut (premeu Retorn)

Resol. 1001/2020 de 2 de juliol

Us informem que en data 10 de juliol de 2020  ha estat publicada al DOGC, la resolució núm. 1001/2020 de 2 de juliol, per la qual es convoquen concursos d'accés al cos de catedràtics d'universitat.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, i l’Acord CG/2020/03/18 del 14 de maig del Consell de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de promoció interna a places de professorat Catedràtic/a Contractat/da.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu.

Dades de la convocatòria
(concursos a la categoria de catedràtic/catedràtica contractat/contractada)

Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés selectiu i en cap cas genera una expectativa de dret.

 • Període de presentació de sol·licituds
  de l'11 al 30 de juliol de 2020
 • Relació provisional de persones admesos i excloses
  Data de publicació: 4 de setembre de 2020
  Motius d'exclusió 
 • Període de presentació de reclamacions  a la relació provisional de persones admeses i excloses
  Període: del 5 al 14 de setembre de 2020
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  Data de publicació: 17 de setembre de 2020
 • Període previst de resolució dels concursos
  El temps transcorregut entre la publicació de la resolució d’aquesta convocatòria en el DOCG i la resolució del concurs, excepte situacions excepcionals que puguin sorgir en el seu desenvolupament, no pot excedir els 4 mesos.

Per fer una consulta presencial o bé presentar la documentació d'un concurs cal demanar CITA PRÈVIA a l'adreça electrònica de contacte.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu a l'Àrea de Personal i Organització, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça , a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral Permanent”.