Comparteix:

Convocatòria proves selectives accés escala administrativa (subgrup C1) Torn lliure

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei d'Accés i Provisió, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte concursospas.saip@upc.edu.

 

                                                                DADES DE CONVOCATÒRIA                                                              

 

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3768/491 publicada al DOGC 8814, de 16/12/2022

Publicació DOGC (text en català)
Publicación DOGC (texto en castellano)
Escala Administrativa (subgrup C1)
Torn Lliure

Perfil genèric de les places (Annex 1 bases):

competències organitzatives, tècniques  amb el temari i referències normatives i personals

 

Total: 86 places

Perfil genèric de les places

Data publicació: 16/12/2022

 Esmena d'errades a l'annex 1

Data publicació: 22/12/2022

Publicació DOGC en català i castellà

Accés formulari de sol·licitud Formulari de sol·licitud a la seu electrònica a partir del dia 19 de desembre de 2022
Termini presentació sol·licituds Del 19 de desembre de 2022 al 17 de gener de 2023 a les 23:59 hores
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-965/123

Data publicació: 17/03/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 31 de març

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista provisional de persones exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de català i les que han de fer la prova de coneixements de català

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-966/124

Data publicació: 17/03/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 31 de març

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Constitució tribunal, data, hora i lloc

19 d'abril de 2023, a les 12 hores sala 208, 2a planta de l'edifici Vèrtex

 

Composició del tribunal

Tribunal titular:

Presidenta: Silvia Soriano Muzás
Secretària:  Cristina Domínguez Muñoz
Vocals:        Susana Morente Gil           
                     Laura Fernández Gutiérrez
                     Mercè Andrés Díaz

 Tribunal Suplent:

Presidenta: Anna Serra Hombravella
Secretària:  Àngels García Pedrero
Vocals:        Jaume Fusté Pratdesaba       
                     Maria Paloma Ferrer Calvo
                     Andreu Quesada Gómez            

Tribunal constituït en data 19/04/2023:

Presidenta: Silvia Soriano Muzás
Secretària:  Cristina Domínguez Muñoz
Vocals:        Susana Morente Gil           
                     Laura Fernández Gutiérrez
                     Mercè Andrés Díaz

Llista definitiva de persones admeses i excloses                              RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1500/186

Data publicació: 28/4/2023

Correcció d´errades llista definitiva de persones admeses i excloses

Data publicació: 23/5/2023

Llista definitiva de persones exemptes i persones convocades a la realització de la prova de coneixements de català

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1501/187

Data publicació: 28/4/2023

Motius d'exclusió als processos selectius

Convocatòria prova de coneixements de llengua catalana

Convocatòria realització prova

Data publicació: 28/4/2023

Resultats de les proves de coneixements de llengua catalana

 Resultats prova de català

 Data de publicació: 12/5/2023

PROCÉS SELECTIU FASE OPOSICIÓ
Primer exercici

Convocatòria a la realització de la primera prova del primer exercici

Data publicació: 12/5/2023

Actualització de la convocatòria a la realització de la primera prova del primer exercici

Data publicació: 26/5/2023

 Nota publicació plantilla correctora primera prova primer exercici

Plantilla correctora primera prova primer exercici

Data publicació: 31/5/2023

Resultats - puntuacions de la primera prova del primer exercici de la fase d'oposició

Data de publicació: 19/06/2023

Convocatòria a la realització de la segona prova del primer exercici

Data publicació: 27/6/2023

Resultats - puntuacions de la segona prova del primer exercici de la fase d'oposició

Data de publicació: 25/07/2023

Qualificacions finals del primer exercici de la fase d'oposició

Data de publicació: 25/07/2023 

Segon exercici

Nota del tribunal (25/07/2023):

La primera quinzena del mes de setembre es faran públiques:

- La valoració de la fase de concurs (mèrits)

- La convocatòria a la realització del segon exercici: entrevista personal amb el tribunal.

Està previst que s'iniciïn les entrevistes a partir del dia 20 de setembre de 2023

Convocatòria a la realització del segon exercici

Data publicació: 14/9/2023

Resultats - puntuacions del segon exercici de la fase d'oposició

Data de publicació: 20/12/2023 

PROCÉS SELECTIU FASE CONCURS (Valoració mèrits)

Valoració de la fase de concurs

Valoració de la fase de concurs

Data publicació: 14/9/2023 

Valoració definitiva de la fase de concurs

Data de publicació: 20/12/2023 

QUALIFICACIONS FINALS i VALORACIÓ PRÈVIA AL PERÍODE DE PRÀCTIQUES

 Qualificacions finals

 

 

Valoració prèvia al període de pràctiques


Qualificacions finals

Data de publicació: 21/12/2023

Llista de persones que han obtingut la puntuació més alta 

Data de publicació: 21/12/2023

Persones exemptes de realitzar el període de pràctiques

Data de publicació: 21/12/2023

Persones que han de realitzar el període de pràctiques

Data de publicació: 21/12/2023 

Nota del tribunal. Convocatòria a sessió informativa del període de pràctiques

Data de publicació: 12/1/2024

Convocatòria a la següent persona candidata per renúncia

Data de publicació: 19/1/2024

Convocatòria a la següent persona candidata per renúncia

Data de publicació: 14/2/2024

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

 

Data inici del període de pràctiques:

1 de febrer de 2024

Data de publicació: 12/1/2024

Nota del tribunal del període de pràctiques

Data de publicació: 19/3/2024

Presentació de la memòria del Període de pràctiques 

Enllaç per presentació de la memòria del Període de pràctiques

Resultat període de pràctiques

Primera llista valoració període de pràctiques

Data publicació: 26/4/2024

Segona llista valoració període de pràctiques

Data publicació: 13/5/2024

RELACIÓ DE LLOCS OFERTS
Relació provisional 
Relació definitiva 

Relació definitiva de llocs

Data de publicació: 13/5/2024

Nova Relació definitiva de llocs

Data de publicació: 14/5/2024

ACREDITACIÓ DELS CONEIXEMENTS D'ANGLÈS 
Procediment per a l'acreditació dels coneixements d'anglès o bé per a la sol·licitud de realització de prova

Descripció del procediment 

Taula certificacions anglès

Enllaç per accedir al formulari vigent del 3 al 8 d'abril de 2024 

Relació de persones que tenen acreditat i no tenen acreditat com a mínim el nivell B2 del MECR de llengua anglesa

Data de publicació: 10/4/2024

 Relació definitiva de persones que tenen acreditat i no tenen acreditat com a mínim el nivell B2 del MECR de llengua anglesa

Data de publicació: 19/4/2024

Convocatòria per a la realització de la prova de nivell d'anglès

Data de publicació: 10/4/2024

Resultat de la prova de nivell d'anglès

Data de publicació: 13/5/2024

CALENDARI PREVIST
 

Data de publicació: 17/4/2024

RESULTAT CONVOCATÒRIA

 Resultat final 

 

Relació de persones aprovades de la convocatòria

Data de publicació: 13/5/2024

Resultat de l'adjudicació de llocs

Data de publicació: 24/5/2024

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2024-2406/188 per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris o funcionàries de carrera de les persones candidates aprovades en les proves selectives per a l’accés a l’escala administrativa (subgrup C1), de la Universitat Politècnica de Catalunya, publicada al DOGC núm. 9185

DOGC núm. 9185 en castellano

Data de publicació: 17/6/2024

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2024-3127/240, de la renúncia voluntària d’una persona candidata aprovada i nomenada funcionària de carrera de les proves selectives per a l’accés en torn lliure de l’escala administrativa (subgrup C1) de la Universitat Politècnica de Catalunya, publicada al DOGC núm. 9204 - 15.7.2024.

DOGC núm. 9204 en castellano 

Data de publicació: 15/7/2024