Servei d'Accés i Provisió (SAiP)

 

 

La missió del Servei es planificar, organitzar i executar els processos administratius i les polítiques i sistemes d’accés i selecció de personal, i provisió de llocs de treball de Personal Docent i Investigador i Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis de plantilla d’acord amb la legislació vigent i amb les línies estratègiques de la UPC, que fomentin la captació i aprofitament del talent, per tal de garantir l’assoliment dels objectius organitzatius.

Dins d'aquest espai trobareu la informació sobre les convocatòries de Personal Docent i Investigador (PDI) i les convocatòries de Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS).