Comparteix:

Permutes del PTGAS de la UPC

La permuta és un sistema extraordinari de provisió dels llocs de treball i una opció de mobilitat per la qual dues persones treballadores poden intercanviar el seu lloc de treball.

Internes per a PTGAS de la UPC

De personal funcionari

De personal laboral

 

Interuniversitàries per a personal funcionari

Normativa
Oferta de permutes