Comparteix:

Previsió de convocatòries del PTGAS

Aquesta relació informativa és una previsió dels concursos de PTGAS que s’han de convocar, ordenats d’acord amb criteris de priorització, expressats per les mateixes unitats responsables dels llocs, i també incorporant criteris legals, reglamentaris i organitzatius. En tant que relació informativa i previsió, aquestes dades estan subjectes a possibles modificacions en el contingut i en el seu ordre i, per tant, no generen en cap cas un dret, o una expectativa de dret, sobre la informació que s’hi recull.

Descarrega