Comparteix:

Resol. 2024-853/38

Us informem que en data 21 de desembre de 2023 ha estat publicada al DOGC, la resolució núm. 2024-853/38, per la qual es convoquen concursos d'accés a places a la categoria de catedràtic/catedràtica contractat/contractada.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l'Acord del Consell de Govern l’Acord CG/2024/1/15 de 21 de febrer de 2024 del Consell de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos a la categoria de professorat Catedràtic/a Contractat/da.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursospdi.saip@upc.edu.

Dades de la convocatòria
(concursos a la categoria de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada)

Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés selectiu i en cap cas genera una expectativa de dret.

  • Període de presentació de sol·licituds
    del 6 de març fins el 4 d'abril de 2024 (ambdós inclosos)

      Ampliació de presentació de sol·licituds de la plaça CC-90/748

Sol·licitud electrònica (del 22 de maig al 4 de juny de 2024)

Per fer una consulta presencial o bé presentar la documentació d'un concurs cal demanar CITA PRÈVIA a l'adreça electrònica de contacte.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu al Servei d'Accés i Provisió - concursos PDI, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça , a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral Permanent”.