Comparteix:

esmenar exclosos

MOTIUS D'EXCLUSIÓ I COM ESMENAR-LOS

G9 no presentar la fotocòpia del DNI o similar especificat a la convocatòria.
Presenti la còpia del DNI mitjançant el full de reclamació. Si ha presentat més d'una sol·licitud, únicament cal que presenti una vegada la còpia del DNI, indicant en aquest cas, una de les disciplines les quals participa. Aquesta còpia serà vàlida per a la resta de sol·licituds presentades.

E15 No acreditar l'activitat professional actual fora de l'àmbit acadèmic universitari.

E16 No presentar declaració d’activitat professional actual. Heu de presentar el formulari de reclamació indicant les dades de la declaració d'activitat professional.

E17 Manquen les dades a la declaració de l'activitat professional actual.
Si a l’espai reservat a la sol·licitud, per a la informació de la declaració de l’activitat professional, no consten les dades ho heu d’especificar en el formulari de reclamació.

E18  L’activitat professional que indiqueu a la declaració NO està relacionada amb les disciplines de la borsa a la qual participeu.
Si disposeu d'una altra activitat, especifiqueu en el formulari de reclamació de quina activitat es tracta i les dades corresponents