Comparteix:

resol. 2022 390 9 DOGC 14-02-2022

Us informem en data 14 de febrer 2022 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 049_SPDI_CONCURSOS_2022-390/9 de 8 de febrer, per la qual es convoquen concurs públics per a la contractació de professorat lector.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l'Acord del Consell de Govern CG 2021/05/02 de 9 de novembre, pel qual s'aprova la convocatòria de concursos de selecció de personal laboral de la categoria de professorat lector. I d'acord amb l'esmena aprovada per acord CG 2021/06/27, de 17 de desembre.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu.

Dades de la convocatòria
(concurs a la categoria de professorat lector)

Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés selectiu i en cap cas genera una expectativa de dret.

  • Període de presentació de sol·licituds
    (inclou la documentació curricular - historial acadèmic i professional i pla de treball)
    termini: del 15 de febrer  fins al 16 de març de 2022

    • Nou període de presentació de sol·licituds: concursos LE-39/709/2021, LE-69/753/2021, LE-70/753/2021
      termini: del 10 de maig al 8 de juny de 2022

Per fer una consulta presencial o bé presentar la documentació d'un concurs cal demanar CITA PRÈVIA a l'adreça electrònica de contacte.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu a Servei de PDI - Concursos PDI, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça , a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral temporal -Lector”.