Comparteix:

Resol. 2023 668 11 DOGC 07-03-2023

Us informem en data 7 de març 2023 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 049_SPDI_CONCURSOS_2023-668/11 d'1 de març, per la qual es convoquen concurs públics per a la contractació de professorat lector.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, i els Acords del Consell de Govern CG/2022/06/40 de 27 d’octubre de 2022, el CG/2022/07/08 de 19 de desembre de 2022 i el CG/2023/02/19 de 21 de febrer de 2023, pels quals s’aproven les convocatòries dels concursos de selecció de personal laboral de la categoria de professorat lector.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu.

Dades de la convocatòria
(concursos a la categoria de professorat lector)

Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés selectiu i en cap cas genera una expectativa de dret.

Per fer una consulta presencial o bé presentar la documentació d'un concurs cal demanar CITA PRÈVIA a l'adreça electrònica de contacte.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu a Servei de PDI - Concursos PDI, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça , a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral temporal -Lector”.