Comparteix:

PSH primera convocatoria 2022

Us informem que en data 7 de març de 2023 ha estat publicada al DOGC, la resolució 049_SPDI_CONCURSOS-2023-671/12, d'1 de març, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter.

We inform you that on march 7, 2023, resolution 049_SPDI_CONCURSOS-2023-671/12, of 1 march was published in the DOGC, which calls for the selection processes for the recruitment of teaching staff within the framework of the Serra Húnter Plan Serra Húnter

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com d'un calendari dels diferents terminis del procés de selecció; en cas de dubte podeu contactar amb nosaltres

Below you can find all the details of the call and a provisional calendar of the competition. Should you have any doubts, you can contact us.

Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés selectiu i en cap cas genera una expectativa de dret. / This calendar has only indicative effects, it can vary according to the circumstances of development of the selected process and in each case generates a right expectation.

 • Període de resolució dels concursos
  Period for resolving the competition 
  del 24/05/2023 - 07/10/2023

  Les dates es faran públiques al tauler d'anuncis de les comissions
  Dates will be published on the notice board
 • Signatura del contracte 
  Signing of the contract
  El Servei de PDI contactarà amb les persones candidates proposades a partir de la publicació al DOGC de l'adjudicació del contracte.
  The PDI Service will contact successful candidates after the publication of the definitive hiring proposal in the Official Gazette of the Catalan Government.

 Per fer una consulta presencial o bé presentar la documentació d'un concurs cal demanar CITA PRÈVIA a l'adreça electrònica de contacte.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu a la Unitat de Captació de Talent - Servei de PDI, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça , a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral Serra Húnter”.

For purposes of notifications and other business, selection committees are based at the ,Talent Recruitment Unit - PDI Service is located on the third floor of the Vèrtex Building, Plaça Eusebi Güell 6, 08034 Barcelona, and can be contacted by e-mail at. Please, indicate 'Serra Húnter Selection Processes' in the subject line of the email.