Comparteix:

Llistat Concursos funcionaris de promoció horitzontal 2018

Convocatòries finalitzades 2018

ResolucióNom de la plaçaDestinacióCodi
Els expedients dels concursos es troben dipositats al Servei de Desenvolupament Professional
64/2018, d'11 gener

 Cap Unitat de projectes Int. R+D+I

 

 Servei de Suport Rec.Innov.

 

  152-02

 

87/2018, de 16 gener

 Responsable de Serveis

 

Servei de Biblioteques

 

 520-61

 

 

98/2018, de 17 gener

Tècnic/a (comissió serveis)

UTG Àmbit de Nàutica

172-07

133/2018, de 25 gener

 Tècnic/a

 

 Servei Desenv.Professional

 

 020-03

 

183/2018, de 30 gener

 Tècnic/a

Tècnic/a d'Administració

Tècnic/a d'Administració

Tècnic/a d'Administració

 

Gabinet Plan, Av.i Qualitat

Servei Gestió Ec. Recerca

Servei Gestió Ec. Recerca

Servei Gestió Ec. Recerca

 

052-26

133-11

133-12

133-13

 

276/2108, de 9 febrer

Tècnic/a

UTG CDiagonal-Besòs

194-25

Nou termini sol·licituds

Tècnic/a

Gabinet Plan, Av.i Qualitat

052-26

327/2018, de 16 febrer

Cap Unitat Suport Recerca i TRR

Cap Unitat Suport Inst. i Rel.ext.

Cap Unitat Suport Departaments

Cap Unitat Gestió Est.Grau Etsetb

Cap Unitat Recursos i Serveis

Cap Unitat Gestió Estudis Doctorat

UTG Àmbit TIC CNord

UTG Àmbit TIC CNord

UTG Àmbit TIC CNord

UTG Àmbit TIC CNord

UTG Àmbit TIC CNord

UTG Àmbit TIC CNord

195-02

195-03

195-04

195-05

195-06

195-07

398/2018, de 26 febrer

Cap Serveis Jurídics i Convenis

Serveis Jurídics

038-05

744/2018, d'11 d'abril

Tècnic/a

Tècnic/a

Tècnic/a d'Administració

Servei de Gestió Acadèmica

UTG Àmbit Edificació Bcn

UTG Àmbit de Camins

007-42

189-13

171-35

810/2018. de 19 d'abril

Tècnic/a

Tècnic/a d'Administració

UTG AEnginy. Ind. Bcn

Servei de Personal

188-46

001-52

958/2018, de 10 maig

Cap Unitat Gestió Estudis Doctorat

Tècnic/a

UTG Àmbit TIC Campus Nord

Servei de Personal

195-08

001-53

996/2018, de 14 maig

Tècnic/a (en comissió de serveis)

UTG Àmbit de Nàutica

172-08

1137/2018, d'1 de juny

Tècnic/a d'Administració

Servei de Patrimoni

033-10

1200/2018, de 13 juny

Tècnic/a

Tècnic/a

Servei de Personal

UTG Àmbit Edificació Bcn

001-54

189-16

1308/2018, de 28 juny

Tècnic/a d'Administració

UTG AEnginy. Ind.Bcn

188-52

1693/2018, de 4 octubre

Tècnic/a

UTG C.Diagonal-Besòs

194-32

1725/2018, de 9 octubre

Tècnic/a d'Administració

UTG Ambit Matemàtiques

173-05

1788/2018, de 18 octubre

Cap Unitat Gestió Est.Grau  Master

UTG Àmbit Òptica i Opt.

193-04

1793/2018, de 19 octubre

Responsable Rel. Int. i Admissions

Tècnic/a d'Administració

UTG AEnginy. Ind. Bcn

Servei Gestió Acadèmica

188-58

007-47

1890/2018, 5 novembre

Tècnic/a

Servei de Personal

001-56

1908/2018, 6 novembre

Cap Area Suport Gestió de la Recerca i Transferència Resultats

UTG AEnginy.Ind.Bcn

188-59

1952/2018, 9 novembre 

(nou termini)

Cap Unitat Gestió Est.Grau  Master

UTG Àmbit Òptica i Opt.

193-04

2189/2018, 30 novembre

Cap Unitat Suport Inst. i Rel. Ext.

UTG Arquitectura St.Cugat

185-18

2323/2018, 13 desembre

Bibliotecari/ària

Servei Biblioteques

520-64