Comparteix:

Concurs Estabilització plaça Tècnic-a de Recerca

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

 

                                                                DADES DE LA CONVOCATÒRIA                                                              

 

 Bases de la convocatòria

Resol. 306/2021, de 3 de març publicada al DOGC núm.8360, de 9/3/2021

Publicació DOGC (català)

Publicación DOGC (castellano)

Plaça convocada

Annex 1 de les Bases convocatòria

Perfil plaça de tècnic/a de recerca de grup 1:

 Total 1 plaça

UTG Àmbit de Matemàtiques

Data publicació: 9/3/2021

Procediment presentació de la sol·licitud

Instruccions per presentar la sol·licitud

Sol·licitud de participació i accés al registre telemàtic

Sol·licitud

Accés al registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

Del 9 de març fins el dia 22 de març de 2021 a les 23:59 h

Calendari dies inhàbils 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 529/2021, de 21 d'abril

Data publicació: 22/4/2021


Motius d'exclusió

Accedeix a la seu electrònica per fer al·legacions termini 3 de maig de 2021

Llista provisional de persones exemptes i de persones que hauran de fer la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Resolució 530/2021, de 21 d'abril

Data publicació: 22/4/2021

 

Motius d'exclusió

Accedeix a la seu electrònica per fer al·legacions termini 3 de maig de 2021

Constitució tribunal, data i lloc

30 d'abril de 2021 a les 9 hores telemàtica

 Composició del tribunal

Membres titulars:

 

President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Mireia Oltra Díez
Vocals:

 • Jaume Fusté Pratdesaba
 • Cristina Domínguez Muñoz
 • Carlos Rio Cano
 • Susana Martin Coyo

 

Membres suplents:

 

President:   Carlos Laffitte Orti
Secretària:  Judith Cardelús Castells

Vocals:

 • Anibal Mañas Navas
 • Maria Ángeles Garcia Pedrero
 • Pedro Luis Picado Rodríguez
 • Alexandre Canturri Ruiz

Tribunal constituït (en data 30/4/21)

 

President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Mireia Oltra Díez
Vocals:

 • Jaume Fusté Pratdesaba
 • Cristina Domínguez Muñoz
 • Carlos Rio Cano
 • Susana Martin Coyo

Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

Veure llista provisional de persones admeses i excloses que esdevé definitiva.

Llista definitiva de persones exemptes i de persones convocades a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Veure llista provisional de persones exemptes i de persones convocades a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana que esdevé definitiva.
DESENVOLUPAMENT I VALORACIÓ DEL CONCURS
PRIMERA FASE: PROVES DE CAPACITAT

Primer exercici: qüestionari de coneixements test i/o de resposta breu

Convocatòria al primer i segon exercici de la primera fase de proves de capacitat.

Data publicació: 22/6/2021

 

Resultats 1er exercici Estabilització TR

Data publicació: 6/7/2021

Segon exercici: supòsit pràctic professional

Resultats 2n exercici Estabilització TR

Data publicació: 6/7/2021

Tercer exercici: entrevista personal

Convocatòria al  3er exercici de la fase de proves de capacitat Estabilització TR

 Data publicació: 6/7/2021

 

Resultats 3er exercici Estabilització TR

Data publicació: 20/7/2021

SEGONA FASE: VALORACIÓ DELS MÈRITS

Valoració provisional i definitiva de la segona fase

Resultats valoració de mèrits Estabilització T.R

Data publicació: 6/7/2021

QUALIFICACIONS FINALS

 Qualificacions finals

 

Resultats puntuació final estabilització T.R

Data publicació: 20/7/2021

RESULTAT DE LA CONVOCATÒRIA

 Resultat final

Resolució 1067/2021, de 23 de juliol

Data publicació: 26/7/2021