Comparteix:

194-42

Tècnic/a de Taller i Laboratori

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places Tècnic/a TL

 Codi concurs

194-42

Unitat

UTG Campus Diagonal-Besòs
Perfil genèric Tècnic/a de Taller i Laboratori nivell 3
Grup 3
Complement lloc treball O
Jornada Tarda

Perfil específic

Perfil específic (requisits i competències)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1243/2019, de 17 de juliol

Publicada: 17/7/2019

Termini de presentació de sol·licituds

29 de juliol de 2019

La sol·licitud es pot presentar al registre electrònic

Sol·licitud Sol·licitud concurs laboral intern

Llista de persones admeses i excloses

Resolució 1371/2019, de 2 de setembre

Publicada: 2/9/2019

RESULTAT FINAL

Resolució 1422/2019, de 13 de setembre

Publicada: 13/9/2019