Comparteix:

183-30

Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places Tècnic/a en IC

 Codi concurs

183-30

Unitat

UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona
Perfil genèric Tècnic/a IC nivell 1
Grup 1
Complement lloc treball I
Jornada Partida

Perfil específic

Perfil  (requisits i competències)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1450/2019, de 18 de setembre

Publicada: 18/9/2019

Termini de presentació de sol·licituds

1 d'octubre de 2019

La sol·licitud es pot presentar al registre electrònic

Sol·licitud Sol·licitud concurs laboral intern

Llista de persones admeses i excloses codi 183-30

Resolució 1573/2019, de 4 d'octubre

Publicada: 4/10/2019

Composició del tribunal

Cristina Torné Ubeda

Daniel Marsà Vila

Felicidad Barrio Zayas

Angel Aguilera Millan

Francisco Morillas Martínez

Constitució del tribunal 7 d'octubre de 2019 a les 10:30 hores a la sala de reunions S102B, soterrani primer de l'edifici Vèrtex
Convocatòria a prova i publicació de criteris

Es convoca a les persones candidates en torn promoció a la realització d'una prova

Publicada: 8/11/2019

Convocatòria de la prova 18 de novembre del 2019, a l'aula VS202, soterrani segon de l'edifici Vèrtex
Convocatòria a entrevista

Es convoca a les persones candidates que han superat la prova a la realització d'una entrevista

Publicada: 28/11/2019

Data i lloc de l'entrevista 10 i 16 de desembre de 2019, a la sala Vèrtex 108, 1a planta de l'edifici Vèrtex

RESULTAT FINAL

Resolució 2127/2019, de 17 de desembre

Publicada: 17/12/2019