Comparteix:

195-40

Cap Serveis Tècnics Laboratoris

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places Cap Serveis Tècnics Laboratoris

 Codi concurs

195-40

Unitat

UTG Àmbit TIC Campus Nord
Perfil genèric Cap de Taller i Laboratori
Grup 1
Complement lloc treball H
Jornada Partida

Perfil específic

Perfil  (requisits i competències)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1582/2019, de 7 d'octubre

Publicada: 8/10/2019

Termini de presentació de sol·licituds

23 d'octubre de 2019

La sol·licitud es pot presentar al registre electrònic

Sol·licitud Sol·licitud concurs laboral intern

Llista de persones admeses i excloses

Resolució 1791/2019, de 30 d'octubre

Publicada: 30/10/2019

Composició del tribunal

Sara Pérez Rodríguez

Josep Maria Haro Sánchez

Felicidad Barrio Zayas

Jose Marin Sierra

Juan Martínez López

Constitució del tribunal 5 de novembre de 2019 a les 13 hores a  la sala 208, 2a planta de l'edifici Vèrtex
Convocatòria a prova i publicació de criteris

Es convoca a les persones candidates admeses al torn de trasllat i promoció a la realització d'una prova conjunta

Publicada: 7/11/2019

Data i lloc de la prova 29 de novembre de 2019, a l'aula VS202, soterrani segon de l'edifici Vèrtex
Convocatòria a entrevista

Es convoca a les persones candidates del torn de trasllat que han superat la prova a la realització d'una entrevista

Publicada: 3/12/2019

Data i lloc de l'entrevista 17 de desembre de 2019, a la Sala Vèrtex 301, 3a planta de l'edifici Vèrtex

RESULTAT FINAL

Resolució 2133/2019, de 17 de desembre

Publicada: 17/12/2019