Comparteix:

195-41

 Tècnic/a en IC

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places Tècnic/a en IC

 Codi concurs i Unitat

195-41 UTG Àmbit TIC Campus Nord

Jornada Partida

Perfil places

Perfil 195-41 (annex1)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1924/2019, de 20 de novembre

Publicada: 20/11/2019

Termini de presentació de sol·licituds

28 de novembre de 2019

La sol·licitud es pot presentar al registre electrònic

Sol·licitud Sol·licitud concurs laboral intern

Llista de persones admeses i excloses

Resolució 2035/2019, de 5 de desembre

Publicada: 5/12/2019

Composició del tribunal

 

Rosa Mª Martin Santiago

Carme Tallon Montoro

Felicidad Barrio Zayas

Ricardo Segura Ruiz

Javier Martin Morilla

Constitució del tribunal 18 de desembre de 2019 a les 10:30 hores l'edifici Vèrtex a la sala 208,(2a planta)
Convocatòria a prova i criteris de la prova i entrevista

Es convoca a la persona candidata en torn promoció a la realització d'una prova

Publicada: 19/12/2019

Convocatòria a entrevista

El mateix dia, a continuació, es farà la valoració de la prova i cas de superar-la s’efectuarà l’ entrevista.

RESULTAT

Resolució 22/2020, de 10 de gener

Publicada: 10/1/2020