Comparteix:

Responsable Recepció Tarda i Auxiliars de Serveis

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places

Responsable Recepció de Tarda

Auxiliar de Serveis

Codis concurs /Unitat

Responsable Recepció Tarda:

194-46  UTG Campus Diagonal-Besòs

181-77   UTG Campus Baix Llobregat

185-25   UTG Àmbit Arquitectura St Cugat

Auxiliar de Serveis:

173-09  UTG Àmbit de Matemàtiques

189-20  UTG Àmbit Edificació de Bcn

Perfil específic (requisits/competències)

Responsable Serveis de Recepció (annex1)

Perfil específic (requisits/competències) Auxiliar de Serveis (annex 2)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1928/2019, de 21 de novembre

Publicada: 21/11/2019

Termini de presentació de sol·licituds

2 de desembre de 2019

La sol·licitud es pot presentar al registre electrònic

Sol·licitud Sol·licitud concurs laboral intern

Llista de persones admeses i excloses

Resolució 2053/2019, de 9 de desembre

Publicada: 9/12/2019

Constitució del tribunal

12 de desembre de 2019 a les 10 hores a la sala 108, 1a planta de l'edifici Vèrtex

Membres del tribunal

Mercè Pascual Ibañez

Montserrat Calero Galovart

Felicidad Barrio Zayas

Núria Martin Llach

Javier Martin Morilla

Convocatòria a prova places Responsable Recepció Tarda i publicació de criteris

Es convoca a les persones admeses a la realització d'una prova

Publicada: 9/1/2020

Data i lloc de la prova 21 de gener de 2020 a les 10 hores a la sala VS201, de l'edifici Vèrtex
Convocatòria a entrevista

Es convoca a entrevista a les persones de torn de trasllat que han superat la prova

Publicada: 21/1/2020

Data i lloc de l'entrevista 27 de gener de 2020 a partir de les 10:30 hores a la sala 301, 3a planta de l'edifici Vèrtex
Convocatòria a entrevista

Es convoca a entrevista a la persona del torn de promoció que ha superat la prova

Publicada: 27/1/2020

Data i lloc entrevista 30 de gener de 2020 a les 10:30 hores a la sala 108, 1a planta de l'edifici Vèrtex

 

Primer Resultat Places codi 173-09 i 189-20

Resolució 2098/2019, de 13 de desembre

Publicada: 13/12/2019

Segon Resultat Places codi 194-46, 185-25 i 181-77

 

Resolució 163/2020, de 31 de gener

Publicada: 31/1/2020