Comparteix:

Resol. 2024-840-37

Us informem que en data 5 de març de 2024 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 2023-840/37 per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de professorat agregat en règim de laboral amb caràcter permanent.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l’Acord del Consell de Govern CG/20241/13 de 21 de febrer de 2024, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de la categoria de professorat Agregat.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursospdi.saip@upc.edu.

Dades de la convocatòria
(concurs a la categoria de professorat agregat)

Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés selectiu i en cap cas genera una expectativa de dret.

Per fer una consulta presencial o bé presentar la documentació d'un concurs cal demanar CITA PRÈVIA a l'adreça electrònica de contacte.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu al Servei d'Accés i Provisió, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça concursospdi.saip@upc.edu, a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral permanent -Agregat”.