Comparteix:

520-61

RESPONSABLE DE SERVEIS. Codi 520-61

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça

Responsable de Serveis

Codi concurs 520-61
Unitat Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (Biblioteca Campus Terrassa)
Perfil genèric Bibliotecari/ària Responsable de Serveis (F)
Número de la RLT 70001024
Escala FABM/AABM
Complement específic / nivell "S" / nivell 22
Jornada Partida

Perfil específic

    

Perfil específic de la plaça

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria


Resolució 87/2018, de 16 de gener

Publicada: 16/1/2018

Sol·licitud Sol·licitud Promoció Horitzontal
Termini de presentació de sol·licituds

26 de gener de 2018

Llista de persones admeses i excloses

Resolució 202/2018, de 2 de febrer

Publicada: 2/2/2018
Constitució del tribunal, data i lloc 5 de febrer de 2018, a les 10:00 hores a la sala 207, 2a planta de l'Edifici Vèrtex
Composició tribunal

Dídac Martínez Trujillo

Lluïsa Perona Gutierrez

Sofia Pascual Gregori

Cristina Domínguez Muñoz

Carmen Lopez Arboles

Convocatòria a prova

Es convoca a les persones candidates a la realització d'una prova

Publicada: 7/2/2018

Data i hora de la prova 13 de febrer de 2018 a les 10:45 hores a l'aula VS211, soterrani segon de l'edifici Vèrtex
Convocatòria a entrevista Persones que han superat la 1a fase i es convoquen a una entrevista
Data de l'entrevista 16 de febrer de 2018 a les 10:15 hores

RESULTAT FINAL

Resolució 336/2018, de 19 de febrer

Publicada: 19/2/2018