Comparteix:

192-78, 192-79 i 192-80

Tècnic/a i dues places de Tècnic/a Administració

DADES DE LA PLAÇA
Nom i codi de la places

Tècnic/a. Codi 192-78

Tècnic/a d'Administració. Codi 192-79

Tècnic/a d'Administració. Codi 192-80

Unitat UTG Campus de Terrassa
Jornada Partida
Perfil específic de les 3 places

Perfil específic plaça 192-78 (Annex1 bases)

Perfil específic plaça 192-79 (Annex 2 bases)

Perfil específic plaça 192-80 (Annex 3 bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1860/251

Publicació: 21/6/2022

Esmena annex bases núm. rlt perfils 192-79 i 192-80

publicació: 7/9/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 22 de juny al 4 de juliol de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 22 de juny al 4 de juliol de 2022
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2005/274

Publicació: 7/7/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 18 de juliol de 2022 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc 2 de setembre de 2022 a les 12 hores telemàtica
Composició tribunal

Mercè Pascual Ibañez

Pilar Serrano Maestre

Lourdes Latorre Raez

Felicidad Barrio Zayas

Maria Eugènia Esbri Solanas

Convocatòria a prova i publicació de criteris

Convocatòria a prova i publicació de criteris

Publicació: 15/7/2022

Valoració de la primera fase  i convocatòria a entrevista

Valoració de la primera fase  i convocatòria a entrevista

Publicació: 6/10/2022

Valoracions de la segona fase i Qualificacions finals

Valoracions de la segona fase i qualificacions finals

Publicació: 28/10/2022

PRIMER RESULTAT PLAÇA 192-78

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2475/322

Publicació: 7/9/2022

SEGON RESULTAT 192-79 i 192-80

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3221/406

Publicació: 28/10/2022

Esmena al Segon Resultat publicada 3/11/2022