Comparteix:

160-102

Responsable Gestió Econòmica, Contractació i Compres

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Responsable Gestió Econòmica, Contractació i Compres
Codi concurs 160-102
Unitat Coordinació de Campus Nord
Perfil genèric Cap 2 nivell 3 (F)
Número de la RLT 70001013
Escala Tècnic-a de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "R" / nivell 22
Jornada Partida

Perfil específic   

Perfil específic plaça (Annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1918/256

Publicació: 28/6/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 29 de juny al 8 de juliol de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 29 de juny al 8 de juliol de 2022
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2121/281

Publicació: 15/7/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 26 de juliol 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc

Prevista mes de setembre de 2022
RESULTAT FINAL RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2497/326

Publicació: 9/9/2022