Comparteix:

546-08

Tècnic/a d'Administració

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a d'Administració
Codi concurs 546-08
Unitat Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 3 (F)
Número de la RLT 71025106
Escala Gestió/administratiu-iva  (Subgrup A2/C1)
Compl.específic / nivell "T" / nivell 20
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (Annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2037/275

Publicació: 8/7/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud de l'11 al 20 de juliol de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds De l'11 al 20 de juliol de 2022
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2334/310

Publicació: 26/7/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 6 de setembre 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc 8 de setembre de 2022 a les 10 hores telemàtica
Composició del tribunal

Pilar Batanero González

Josep Barco Herrero

Teresa Gancharro León

Cristina Domínguez Muñoz

Carlos Martínez Altarriba

Criteris de desenvolupament del concurs i convocatòria a prova i entrevista

Publicació de criteris del concurs i convocatòria a prova

Publicació: 16/9/2022

Qualificacions finals

Qualificacions finals

Publicació: 30/9/2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2815/363

Publicació: 30/9/2022