Comparteix:

049-04

Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 049-04
Unitat Servei de Personal Docent i Investigador
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 1 (F)
Número de la RLT 70001093
Escala Tècnic/a de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "O" / nivell 22
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (Annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2147/284

Publicació: 18/7/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud ded 18 al 27 de juliol de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 18 al 27 de juliol de 2022
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2466/316

Publicació: 5/9/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 14/9/22 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc 19 de setembre de 2022 a les 10:30 hores de forma telemàtica

 

Composició tribunal

Miriam Giménez Dapena

Lidia Ferreras Fierro

Esther Alsina Salas

Felicidad Barrio Zayas

Marta Bastardas Girbau

Convocatòria a prova

Publicació de criteris i convocatòria a prova 

Publicació: 30/9/2022

Convocatòria a entrevista En cas de superar la prova, l'entrevista es farà el mateix dia 10 d'octubre de 2022
Valoració de la prova

Valoració de la prova

Publicació: 28/10/2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3188/400

Publicació: 28/10/2022