Comparteix:

007-59

Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 007-59
Unitat Servei de Gestió Acadèmica
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 1 (F)
Número de la RLT 70008065
Escala Tècnic/a de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "O" / nivell 22
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (Annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2148/285

Publicació: 18/7/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud ded 18 al 27 de juliol de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 18 al 27 de juliol de 2022
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2473/321

Publicació: 7/9/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 16 de setembre de 2022 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc Prevista mes de setembre de 2022
RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2652/341

Publicació: 23/9/2022