Comparteix:

048-01

Tècnic/a d'Administració

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a d'Administració
Codi concurs 048-01
Unitat Servei de PAS
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 3 (F)
Número de la RLT 71025107
Escala gestió/administratiu-iva  (Subgrup A2/C1)
Compl.específic / nivell "T" / nivell 20
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (Annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2192/290

Publicació: 20/7/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 20 al 28 de juliol de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 20 al 28 de juliol de 2022
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2477/323

Publicació: 7/9/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 16 de setembre 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc 19 de setembre de 2022 a les 12:30 hores de forma telemàtica

 

Composició del tribunal

Pilar Batanero González

Gonzalo Ruiz Marin

Susana Vera Martínez

Felicidad Barrio Zayas

Neus Salleras Grau

Convocatòria a prova

Publicació de criteris i convocatòria a prova 

Publicació: 3/10/2022

Convocatòria a entrevista

Qualificacions finals

Publicació: 28/10/2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3218/403

Publicació: 28/10/2022