Comparteix:

195-99

Tècnic/a d'Administració

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a d'Administració
Codi concurs 195-99
Unitat UTG Àmbit TIC Campus Nord
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 3 (F)
Número de la RLT 70000733
Escala gestió/administratiu-iva  (Subgrup A2/C1)
Compl.específic / nivell "T" / nivell 20
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (Annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2194/292

Publicació: 20/7/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 20 al 28 de juliol de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 20 al 28 de juliol de 2022
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2484/325

Publicació: 7/9/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 16 de setembre del 2022 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc 20 de setembre de 2022 a les 10:30 hores de forma telemàtica

Composició del tribunal

Sara Pérez Rodríguez

Marta Carbonell Formiguera

Anna Marti Vicente

Felicidad Barrio Zayas

Ramón Miralles Marsà

Convocatòria a prova

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Publicació: 28/9/2022

Valoració primera fase i convocatòria a entrevista

Valoració primera fase i convocatòria a entrevista

Publicació: 17/10/2022

Valoració segona fase i qualificacions finals

Qualificacions finals

Publicació: 28/10/2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3219/404

Publicació: 28/10/2022