Comparteix:

072-04

Tècnic/a Staff

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a Staff
Codi concurs 072-04
Unitat Àrea de Personal Docent i Investigador
Perfil genèric Tècnic/a Staff nivell 1 (F)
Número de la RLT 71025151
Escala Tècnic/a de gestió  (Subgrup A1)
Compl.específic / nivell "I" / nivell 26
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (Annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2471/320

Publicació: 5/9/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 6 al 15 de setembre de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 6 al 15 de setembre de 2022
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2668/345

Publicació: 22/9/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 3 d'octubre 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc 13 d'octubre de 2022 a les 13 hores de forma telemàtica

 

Composició del tribunal

Coloma Barceló Fontanals

Miriam Giménez Dapena

Miquel Soriano Ibañez

Felicidad Barrio Zayas

Carmen López Arboles

Convocatòria a prova

Publicació de criteris i convocatòria a prova 

Publicació: 26/10/2022

Resultats primera fase i convocatòria a entrevista

Publicació de resultats primera fase i convocatòria a entrevista

Publicació: 4/11/2022

Valoració entrevista i qualificacions finals

Qualificacions finals

Publicació: 22/11/2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3530/452

Publicació: 22/11/2022