Comparteix:

012-05

Tècnic/a d'Administració

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a d'Administració
Codi concurs 012-05
Unitat Rectorat
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 3 (F)
Número de la RLT 71025157
Escala Gestió/administratiu-iva  (Subgrup A2/C1)
Compl.específic / nivell "T" / nivell 20
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (Annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2637/339

Publicació: 19/9/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 20 al 30 de setembre de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 20 al 30 de setembre de 2022
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2858/367

Publicació: 5/10/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 17 d'octubre 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc Data prevista mes d'octubre de 2022
RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3125/390

Publicació: 20/10/2022