Comparteix:

188-127

Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 188-127
Unitat UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 1 (F)
Escala Tècnic/a de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "O" / nivell 22
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (Annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2767/357

Publicació: 27/9/2022

Esmena a l'annex 1 de les bases publicada 4/10/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 28 de setembre al 7 d'octubre de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 28 de setembre al 7 d'octubre de 2022
Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3027/381

Publicació: 14/10/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 25 d'octubre 

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

La llista provisional esdevé definitiva

Constitució del tribunal, data i lloc 28 d'octubre de 2022 a les 13:15 hores de forma telemàtica

 

Composició tribunal

Elena Galindo Gil

Mercè Pascual Ibañez

Mireia Mata Pou

Felicidad Barrio Zayas

Lara Aguila Feijoo

Convocatòria a prova

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Publicació: 14/10/2022

Convocatòria a entrevista
RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3532/453

Publicació: 22/11/2022