Comparteix:

020-08

Tècnic/a d'Administració

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a d'Administració
Codi concurs 020-08
Unitat Servei de Desenvolupament Professional
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 3 (F)
Número de la RLT 70009520
Escala Tècnic-a de gestió/administratiu-iva (Subgrup A2C1)
Compl.específic / nivell "T" / nivell 20
Jornada Partida

Perfil específic   

Perfil específic de la plaça (Annex1)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-336/23

Publicació: 3/2/2022

Sol·licitud

Sol·licitud Promoció Horitzontal

Accedeix al Registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

Del 4 al 15 de febrer de 2022

Llista de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-475/44

Publicació: 18/2/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 1 de març de 2022

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc

prevista mes de febrer/març 2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-752/82

Publicació: 9/3/2022