Comparteix:

051-07

Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 051-07
Unitat Servei de Desenvolupament Organitzatiu
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 1 (F)
Número de la RLT 70000569
Escala Tècnic-a de gestió/gestió
(Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "O" / nivell 22
Jornada Partida

Perfil específic   

Perfil específic de la plaça (Annex1)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-350/24

Publicació: 3/2/2022


Correcció d'errades a l'Ànnex 1 de les bases publicada 4/2/2022

Sol·licitud

Sol·licitud Promoció Horitzontal

Accedeix al Registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

Del 4 al 15 de febrer de 2022

Llista de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-477/45

Publicació: 18/2/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 1 de març de 2022

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc

3 de març 2022 a les 10 hores telemàtica

Composició tribunal

Ana Abelaira Tato

Sara Piqueras Muñoz

Montse Mulet Perez

Felicidad Barrio Zayas

Neus Salleras Grau

Convocatòria a prova

Publicació de criteris i convocatòria a prova

Publicació: 9/3/2022

Convocatòria a entrevista En cas de superar la prova, l'entrevista es farà el mateix dia 18 de març de 2022
Valoració entrevista i qualificacions finals

Qualificacions finals

Publicació: 30/3/2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-953/118

Publicació: 30/3/2022