Comparteix:

188-132, 188-133 i 188-134

3 places de Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places

3 places de Tècnic/a

Codis concurs 188-132, 188-133 i 188-134
Unitats

UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona

Escala Tècnic/a de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Jornada Partida
Perfil específic   

Perfil específic plaça 188-132 (annex1 bases)

Perfil específic plaça 188-133 (annex2 bases)

Perfil específic plaça 188-134 (annex3 bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3780/495

Publicació: 15/12/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 16 al 28 de desembre de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 16 al 28 de desembre de2022
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-117/12

Publicació: 17/1/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 26 de gener

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

La llista provisional esdevé definitiva

Constitució del tribunal, data i lloc

Composició tribunalRESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-366/28

Publicació: 30/1/2023