Comparteix:

063-11

Responsable de Protecció de Dades i transparència

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Responsable de Protecció de Dades i Transparència
Codi concurs 063-11
Unitat Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos
Perfil genèric Tècnic/a Staff nivell 1 (F)
Número de la RLT 71024737
Escala Tècnic-a de gestió (Subgrup A1)
Compl.específic / nivell "I" / nivell 26
Jornada Partida

Perfil específic   

Perfil específic de la plaça (Annex1)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-558/53

Publicació: 21/2/2022

Sol·licitud

Sol·licitud Promoció Horitzontal

Accedeix al Registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

Del 22 de febrer al 3 de març de 2022

Llista de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-764/86

Publicació: 9/3/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el 18 de març 

Motius d'exclusió als processos selectius

 

Constitució del tribunal, data i lloc

prevista mes de març 2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-891/109

Publicació: 22/3/2022