Comparteix:

133-21

Cap Unitat de Comptabilitat

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Cap Unitat de Comptabilitat
Codi concurs 133-21
Unitat CTT - Servei de Gestió Econòmica R+D
Perfil genèric Cap 2 nivell 2 (F)
Número de la RLT 70001532
Escala Tècnic-a de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "L" / nivell 24
Jornada Partida

Perfil específic   

Perfil específic de la plaça (Annex1)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-690/70

Publicació: 3/3/2022

Sol·licitud

Sol·licitud Promoció Horitzontal

Accedeix al Registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

Del 3 al 14 de març de 2022

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-821/102

Publicació: 17/3/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 28 de març 

Motius d'exclusió als processos selectius

 

Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-962/124

Publicació: 5/4/2022

Constitució del tribunal, data i lloc

prevista mes d'abril de 2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1025/139

Publicació: 8/4/2022