Comparteix:

044-04

Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 044-04
Unitat Servei Suport TIC i Innovació
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2 (F)
Número de la RLT 70012788
Escala Tècnic-a de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "R" / nivell 22
Jornada Partida

Perfil específic   

Perfil específic de la plaça (Annex1)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-895/112

Publicació: 23/3/2022

Sol·licitud

Sol·licitud Promoció Horitzontal

Accedeix al Registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

Del 24 de març al 4 d'abril de 2022

Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1021/135

Publicació: 8/4/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 21 d'abril 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal, data i lloc

prevista mes d'abril de 2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1099/151

Publicació: 27/4/2022