Comparteix:

041-10

Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 041-10
Unitat Servei de Comunicació
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 1 (F)
Escala Tècnic/a de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "O"/ nivell 22
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1193/161

Publicació: 18/4/2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 19 al 28 d'abril de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 19 al 28 d'abril de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1569/198

Publicació: 5/5/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 16 de maig

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

 La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva

Constitució del tribunal, data i lloc 17 de maig de 2023 a les 10 hores de forma telemàtica

Composició tribunal

Montserrat Noro Castells
Ana Rosa Canovas Pérez

Jordi Soldevida Segura

Carla Mateo Lagé

Maria del Carmen Fernández Gutiérrez

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Publicació de criteris i convocatòria prova

Publicació: 1/6/2023

Valoració obtinguda a la primera fase

Valoració obtinguda a la primera fase

Publicació: 26/6/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2252/279

Publicació: 26/6/2023