Comparteix:

131-02

Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 131-02
Unitat Servei de Gestió de la Innovació
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 1 (F)
Escala Tècnic/a de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "O"/ nivell 22
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1201/163

Publicació: 18/4/2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 19 al 28 d'abril de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 19 al 28 d'abril de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1576/199

Publicació: 10/5/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 19 de maig

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

 La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva.

Constitució del tribunal, data i lloc

Composició tribunalRESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1843/230

Publicació: 23/5/2023