Comparteix:

192-96 i 193-09

Cap Unitat de Recursos i Serveis i Cap Unitat de Recursos

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places

Cap Unitat de Recursos i Serveis

Cap Unitat de Recursos

Codis places

192-96

193-09

Unitat

UTG Campus Terrassa

UTG Àmbit d’Òptica i Optometria

Jornada Partida
Perfil específic   

Perfil específic plaça 192-96 (annex 1 bases)

Perfil específic plaça 193-09 (annex 2 bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1510/190

Publicació: 8/5/2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 9 al 18 de maig de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 9 al 18 de maig de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1827/229

Publicació: 23/5/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 1 de juny 


Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

La llista provisional d´admesos i exclosos esdevé definitiva.

Constitució del tribunal, data i lloc 2 de juny de 2023 a les 11 hores de forma telemàtica

Composició tribunal

Mercedes Jiménez Lara

Imma Gorgori Ramón

María Carmen Cárdenas Nieto

Carla Mateo Lagé

Andreu Quesada Gómez

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Publicació: 12/6/2023

Valoracions obtingudes a la primera fase i convocatòria entrevista

Valoracions obtingudes a la primera fase i convocatòria entrevista

Publicació: 21/6/2023

Valoracions obtigudes a la segona fase i qualificacions finals

Valoracions obtigudes a la segona fase i qualificacions finals

Publicació: 6/7/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2480/299

Publicació: 6/7/2023