Comparteix:

188-144

Cap de l ́Àrea de Gestió Recerca i TRR

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Cap de l ́Àrea de Gestió Recerca i TRR
Codi concurs 188-144
Unitat UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona
Perfil genèric Cap 2 nivell 1 (F)
Escala Tècnica de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "I"/ nivell 24
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1536/195

Publicació: 3/5/2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 4 al 15 de maig de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 4 al 15 de maig de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1819/223

Publicació: 23/5/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 1 de juny

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

 La llista provisional d´admesos i exclosos   esdevé definitiva.

 

Constitució del tribunal, data i lloc 8 de juny de 2023 a les 10 hores de forma telemàtica

Composició tribunal

Ana María Canales Martínez

Maria Elena Galindo Gil

Maria Sara Pérez Rodríguez

Felicidad Barrio Zayas

Manuel Mendoza García

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Publicació: 19/6/2023

Valoració de la primera fase i convocatòria a entrevista 

Valoració de la primera fase i convocatòria a entrevista

Publicació: 7/7/2023

Valoració de la segona fase i qualificacions finals

Valoració de la segona fase i qualificacions finals

Publicació: 24/7/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-2787/2

Publicació: 24/7/2023