Comparteix:

152-21

Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 152-21
Unitat Servei Suport a Recerca i la Innovació (SSRI)
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2 (F)
Escala Tècnic/a de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "R"/ nivell 22
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1538/196

Publicació: 17/5/2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 18  al 29 de maig de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 18 al 29 de maig de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1973/250

Publicació: 2/6/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 14 de juny

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva.

Constitució del tribunal, data i lloc

Composició tribunalCriteris de valoració i convocatòria a prova

Valoració de la prova

Convocatòria a entrevista

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2139/265

Publicació: 20/6/2023