Comparteix:

002-38

Tècnic/a d'Administració

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a d'administració
Codi concurs 002-38
Unitat Servei d'Economia
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 3 (F)
Escala Gestió/administratiu-iva  (Subgrup A2/C1)
Compl.específic / nivell "T"/ nivell 20
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1689/213

Publicació: 18/5/2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 19 al 30 de maig de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 19 al 30 de maig de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1972/249

Publicació: 2/6/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 14 de juny

 

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

La llista de persones admeses i excloses esdevé  definitiva.

 

Constitució del tribunal, data i lloc

Composició tribunalCriteris de valoració i convocatòria a prova

Valoració de la prova

Convocatòria a entrevista

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2179/271

Publicació: 20/6/2023