Comparteix:

188-147 i 188-148

Tècnic/a i Tècnic/a d'Administració

DADES DE LA PLAÇA
Nom places Tècnic/a i Tècnic/a d'administració
Codis concurs 188-147 i 188-148
Unitats UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona
Jornada Partida
Perfils específics 

Perfil específic plaça 188-147 (annex1 bases)

Perfil específic plaça 188-148 (annex 2 bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1969/247

Publicació: 6/6/2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 7 al 16 de juny de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 7 al 16 de juny de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2203/276

Publicació: 26/6/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 5 de juliol

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

 La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva.

 

Constitució del tribunal, data i lloc

Composició tribunalCriteris de valoració i convocatòria a prova

Valoració de la prova

Convocatòria a entrevista

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2489/300

Publicació: 11/7/2023