Comparteix:

111-23 i 173-17

Tècnic/a d'Administració

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places Tècnic/a d'Administració
Codis concurs 111-23 i 173-17
Unitats

Gabinet de Relacions Internacionals

UTG Àmbit Matemàtiques

Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 3 (F)
Escala Gestió/administratiu-iva  (Subgrup A2/C1)
Compl.específic / nivell "T" / nivell 20
Jornada Partida
Perfil específic   

Perfil específic plaça 111-23 (annex1 bases)

Perfil específic plaça 173-17 (annex2 bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-402/34

Publicació: 3/2/2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 6 al 15  de febrer de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 6 al 15 de febrer de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-697/89

Publicació: 28/2/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 9 de març

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva.

Constitució del tribunal, data i lloc 9 de març de 2023 a les 9:30 hores de forma telemàtica

Composició tribunal

Elena Martínez Piñeiro

Jaume Fusté Pratdesaba

Júlia González Bolaños

Carla Mateo Lagé

Carlos Martínez Altarriba

Publicació de criteris i convocatòria a prova

Criteris de valoració i convocatòria prova de les dues places de la convocatòria

Publicació: 29/3/2023


Esmena a la convocatòria a prova de les dues places de la convocatòria

Publicació: 31/3/2023

Convocatòria entrevista

En cas de superar la primera fase dels concursos de les dues places es realitzarà l'entrevista a continuació.

Qualificacions finals

Qualificacions finals

Publicació: 25/4/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1359/180

Publicació: 25/4/2023