Comparteix:

029-03

Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 029-03
Unitat Gabinet d'Innovació i Comunitat
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2 (F)
Escala Tècnic-a de gestió/Gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "R" / nivell 22
Jornada Partida
Perfil específic    Perfil específic plaça (annex1 bases)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-508/50

Publicació: 14/2/2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 15 al 24 de febrer de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 15 al 24 de febrer de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-770/101
 Publicació: 7/3/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 16 de març

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva

Constitució del tribunal, data i lloc 20 de març de 2023 a les 9 hores de forma telemàtica

Composició tribunal

Carme Fenoll Clarabuch
Dídac Ferrer Balas

Maria Mercè Tàpies Puig

Felicidad Barrio Zayas

Carme Fernàndez Gutiérrez

Publicació criteris i convocatòria prova

Publicació criteris, convocatòria prova i entrevista si s'escau

Publicació: 14/4/2023

Valoració de la prova

Valoració de la prova

Publicació: 11/5/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1591/201

Publicació: 11/5/2023