Comparteix:

152-16 i 152-17

Cap Unitat de Projectes Internacionals R+D+I i Tècnic/a Administració

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places Cap Unitat de Projectes Internacionals R+D+I Tècnic/a Administració
Codis concurs 152-16 i 152-17
Unitat Servei Suport a la Recerca i la Innovació
Jornada Partida
Perfil específic

Perfil específic plaça 152-16 (annex1 bases)

Perfil específic plaça 152-17 (annex 2 bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-750/95

Publicació: 3/3/2023

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 6 al 15 de 2023 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 6 al 15 de març de 2023
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1008/139

Publicació: 21/3/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 30 de març 

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

 La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva.

Constitució del tribunal, data i lloc plaça 152-17 13 d'abril de 2023 a les 10 hores de forma telemàtica

Composició tribunal

Maria Sara Pérez Rodriguez

Mireia de la Rubia Garrido

Lidia Herrera Arias

Felicidad Barrio Zayas

Concepción Girona Vázquez

Publicació criteris i convocatòria prova

Publicació criteris i convocatòria prova i entrevista (si s'escau)

Publicació: 18/4/2023

Qualificacions finals plaça codi 152-17

Qualificacions finals plaça codi 152-17

Publicació: 17/5/2023

RESULTAT FINAL

plaça codi 152-16

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1192/160

Publicació: 13/4/2023

RESULTAT FINAL

plaça codi 152-17

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1749/217

Publicació: 17/5/2023