Comparteix:

002-31

Cap de la Unitat de Pressupost i Comptabilitat

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Cap de la Unitat de Pressupost i Comptabilitat
Codi concurs 002-31
Unitat Servei d'Economia
Perfil genèric Cap 2 nivell1 (F)
Número de la RLT 70000940
Escala Tècnic-tècnica de gestió/gestió (Subgrup A1A2)
Compl.específic / nivell "I" / nivell 24
Jornada Partida

Perfil específic   

Perfil específic de la plaça (Annex1)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 649/2021, de 10 de maig

Publicació: 12/5/2021

Sol·licitud

Sol·licitud Promoció Horitzontal

Accedeix al Registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

26 de maig de 2021

Llista de persones admeses i excloses

Resolució 779/2021, de 2 de juny

Publicació: 4/6/2021

Constitució del tribunal, data i lloc

10 de juny de 2021 a les 9 hores telemàtica

Composició tribunal

Jaume Fusté Pratdesaba

Jordi Grau Majó

Elena Fernández Esteban

Cristina Domínguez Muñoz

Carlos Martínez Altarriba

Convocatòria a prova i publicació de criteris

Convocatòria a prova i publicació de criteris

Publicació: 15/6/2021

Data i lloc de la prova

21 de juny de 2021. Edifici Vèrtex

Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 08034 Barcelona

Convocatòria a entrevista

Candidats que superen la primera fase i es convoquen a una entrevista

Publicació: 22/6/2021

Data i lloc entrevista

28 de juny de 2021. Telemàticament

RESULTAT FINAL

Resolució 950/2021, de 2 de juliol

Publicació: 5/7/2021