Comparteix:

007-58

Tècnic/a

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a
Codi concurs 007-58
Unitat Servei de Gestió Acadèmica
Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 2 (F)
Número de la RLT 70001181
Escala Tècnic-tècnica de gestió/gestió (Subgrup A1A2)
Compl.específic / nivell "R" / nivell 22
Jornada Partida

Perfil específic   

Perfil específic de la plaça (Annex1)
DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 650/2021, d'11 de maig

Publicació: 13/5/2021

Sol·licitud

Sol·licitud Promoció Horitzontal

Accedeix al Registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

27 de maig de 2021

Llista de persones admeses i excloses

Resolució 786/2021, de 2 de juny

Publicació: 7/6/2021

Constitució del tribunal, data i lloc

1 de juliol de 2021 a les 13.30 hores telemàtica

Composició tribunal

Víctor Cullell Tebe

Gema Díaz Luna

Francesc Xavier Roman Anton

Felicidad Barrio Zayas

Carmen López Árboles

Convocatòria a prova i publicació de criteris

Criteris de valoració i convocatòria a prova

Publicació: 2/7/2021

Convocatòria a entrevista

Persones que han superat la prova i es convoquen a una entrevista

Publicació: 19/7/2021

RESULTAT FINAL

Resolució 1074/2021, de 27 de juliol

Publicació: 28/7/2021