Comparteix:

173-06

CAP UTG ÀMBIT DE MATEMÀTIQUES. Codi 173-06

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça

Cap UTG Àmbit de Matemàtiques

Codi concurs 173-06
Unitat UTG Àmbit de Matemàtiques
Perfil genèric Cap 1A Nivell 3 (F)
Número de la RLT 70000634
Escala A1
Complement específic / nivell "I" / nivell 24
Jornada Partida de 37 hores i 30 minuts

Perfil específic

Perfil específic de la plaça

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resol.1905/2018, de 6 de novembre

Publicada 6/11/2018

Sol·licitud Sol·licitud
Termini presentació de sol·licituds

19 de novembre de 2018

Llista de persones admeses i excloses

Resolució 2050/2018, de 21 de novembre

Publicada 22/11/2018

Composició de la comissió de valoració

Xavier Massó Pérez

Carlota Bragos Valentines

Jaume Franch Bullich

Convocatòria a entrevista

Publicada 23/11/2018

Data prevista entrevista

RESULTAT FINAL

Resolució 2252/2018, de 5 de desembe

Publicada 5/12/2018