Comparteix:

046-01

Cap de la Unitat de Serveis de Suport a l’Escola de Doctorat

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça

Cap de la Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat

Codi concurs 046-01
Unitat Unitat de Serveis de Suport a l’Escola de Doctorat
Perfil genèric Cap 1B Nivell 1
Escala Tècnic-a de gestió/gestió
(Subgrup A1/A2)
Perfil específic

Perfil específic de la plaça

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1323/189

Publicada 18/5/2022

Sol·licitud

Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 19 al 30 de maig de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base tercera

Termini presentació de sol·licituds

Del 19 al 30 de maig de 2022

Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1539/230

Publicada 9/6/2022

Accediu al registre electrònic per fera al·legacions a la llista provisional fins el dia 20 de juny

 

Motius d'exclusió als processos selectius

Constitució del tribunal

10 de juny de 2022 telemàtica

Composició del tribunal

Xavier Massó Pérez

Josep Maria Font Llagunes

Joan Francesc Córdoba Pérez

Criteris de desenvolupament del concurs

Criteris de la primera fase del concurs

Publicació: 22.6.2022

Criteris de la segona fase del concurs

Publicació: 1.7.2022

Valoració de la primera fase

Resultats de la valoració de la primera fase del concurs i convocatòria a la realització de la presentació-defensa del projecte i l'entrevista

Publicació: 1.7.2022

Data i lloc de realització de la presentació-defensa del projecte i l'entrevista 6 de juliol de 2022, de forma presencial al despatx del Gerent, edifici Vèrtex, 3a planta
Valoració de la segona fase i qualificacions finals

Valoració de la segona fase i qualificacions finals

Publicació: 11.7.2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2064/276

Publicació: 11.7.2022