Comparteix:

11 places d'Administratiu/iva

11 PLACES D'ADMINISTRATIU/IVA. TSN2

DADES DE LES PLACES
Nom de la places Administratiu/iva. Tècnic/a Suport nivell 2

 

Unitats

 • 001-55 Servei de Personal
 • 007-45 Servei Gestió Acadèmica
 • 007-46 Servei Gestió Acadèmica
 • 171-40 UTG Àmbit de Camins
 • 171-41 UTG Àmbit de Camins
 • 171-42 UTG Àmbit de Camins
 • 185-16 UTG Ambit Arquitectura Sant Cugat
 • 185-17 UTG Ambit Arquitectura Sant Cugat
 • 188-54 UTG Àmbit Enginyeria Industrial Bcn
 • 188-55 UTG Àmbit Enginyeria Industrial Bcn
 • 192-36 UTG Campus Terrassa

Relació de places

Annex 1 - Relació de places i requeriments


Correcció d'errades a l'Annex

Publicació: 4/7/2018

Perfils genèrics Annex 2  - Perfil genèric places
Escala C1-C2
Jornada Partida
DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1341/2018, de 3 de juliol

Publicació: 4/7/2018

Sol·licitud Sol·licitud trasllat
Taula certificat d'anglès reconeguts a la UPC Taula reconeixements d'idiomes a la UPC
Termini presentació sol·licituds 12 de juliol de 2018

Llista de persones admeses i excloses

 Publicació: 18/7/2018

Composició del tribunal

Sara Pérez Rodríguez

Cristina Domínguez Muñoz

Miguel Angel Gonzalvo Sancho

Constitució tribunal, data i lloc

19 de juliol 2018 a les 10:00 hores a la sala Espai col·laboratiu, 2a planta de l'edifici Vèrtex

RESULTAT FINAL

Resolució 1441/2018, de 19 de juliol

 Publicació: 20/7/2018